Sponsoring

Wenst u een bijdrage voor uw project of te organiseren activiteiten, dan dienen deze altijd te passen binnen de doelstelling van de Gelderman Stichting en onderbouwd te worden met uitvoerige informatie.

De volgende onderdelen moeten altijd meegestuurd te worden:

  • uitvoerige beschrijving van aard en doel van de activiteit
  • informatie over de aanvrager of organiserende stichting / vereniging en de vermogenspositie / recent exploitatieoverzicht (voor zover van toepassing)
  • realistische begroting van de te verwachten kosten en opbrengsten
  • informatie over eventuele ingediende aanvragen bij andere instanties

Aanvragen kunnen digitaal verstuurd worden naar:  gelderman.stichting@gmail.com

Reageren is niet mogelijk